Artykuły

wróć do Artykuły

Koszty NRE – z czego wynikają i czy można je zoptymalizować

3 lutego 2022

Zlecając usługi produkcji urządzeń elektronicznych spotkasz się na pewno z zagadnieniem NRE (non-recurring engineering), czyli jednorazowych kosztów przygotowania. W tym artykule odpowiemy co wchodzi w zakres kosztów NRE oraz skąd wynika oczekiwanie podmiotu realizującego EMS, że pokryje je Zamawiający. Podpowiemy także jak zoptymalizować koszty NRE, aby były jak najmniej uciążliwe.

Zgodnie z definicją NRE jest opłatą, która odnosi się do każdego unikalnego dla Twojego projektu kroku, który musi podjąć partner EMS, aby przygotować się do produkcji Twojego urządzenia.

Do kosztów NRE zalicza się:

  • Prace związane z zaprojektowaniem i wytworzeniem szablonu lutowniczego; 
  • Programowanie automatów SMT, agregatów do lutowania selektywnego, urządzeń do automatycznej kontroli optycznej, innych urządzeń biorących udział w procesie; 
  • Przygotowanie profilu pieca SMT; 
  • Wykonanie dokumentacji kliszowej, koniecznej do wyprodukowania PCB; 
  • Zaprojektowanie i wykonanie testerów; 
  • Przygotowanie wszelkich dedykowanych uchwytów i narzędzi używanych w procesie; 
  • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem dokumentacji produkcyjnej. 

Każda z powyższych czynności jest dedykowana dla Twojego projektu, w związku z czym nie może ona zostać wykorzystana przy produkcji innych urządzeń. W związku z powyższym, koszty wykonania tych prac i narzędzi wymagają pokrycia przez zlecającego. W większości przypadków, koszty te naliczane są raz w cyklu życia produktu. Wyjątkiem mogą być produkty produkowane w dużej skali, gdzie może wystąpić zużycie narzędzi czy fikstur. 

W przypadku powstania nowej rewizji produktu, może, choć nie musi wystąpić konieczność pokrycia kosztów NRE – zależy to od stopnia skomplikowania zmian oraz specyficznych uwarunkowań umownych. 

Niestety, partner EMS nie może uniknąć kosztów startowych w kontraktowej produkcji elektroniki.

Co więcej, w przypadku wdrożenia produkcji nowego urządzenia, jeśli okaże się, że projekt zawiera błędy lub nie jest optymalny, to wprowadzanie poprawek dopiero na etapie produkcji podnosi koszty NRE poprzez konieczność wykonania odpowiednich narzędzi kolejny raz (np. w zakresie dokumentacji kliszowej czy szablonu lutowniczego). 

Istnieje możliwość ograniczenia ryzyka pomyłek i w rezultacie kosztów NRE poprzez współpracę pomiędzy Klientem a dostawcą usług EMS od samego początku projektu. Inżynierowie partnera EMS będą mieli możliwość zweryfikowania dokumentacji oraz zidentyfikowania potencjalnych błędów, co będzie prowadziło do opracowania optymalnych sposobów ich rozwiązania jeszcze przed rozpoczęciem produkcji i uniknięcia poniesienia dodatkowych kosztów. 

Chcesz dać informację zwrotną autorowi?>> 

Jeśli natomiast chcesz się dowiedzieć, ile konkretnie wynoszą koszty NRE w przypadku Twojej aplikacji skontaktuj się z nami. Zapewniamy poufność >>