Artykuły

wróć do Artykuły

Pomyśl o wyborze partnera EMS jako o bardzo istotnym dla Twojej firmy procesie

31 stycznia 2022

Dostawca EMS jest wybierany w długotrwałym, strategicznym procesie. Poszukiwanie i wybór optymalnego partnera ma istotny wpływ na Twoją firmę. 

Decyzja o outsourcingu produkcji elektroniki lub zmiana poprzednio wybranego partnera może mieć szereg bardzo atrakcyjnych efektów. Choć proces wyboru może pochłaniać bardzo wiele zasobów, takich jak czas, zaangażowanie oraz wydatki w pieniądzu, to w dłuższej perspektywie dobrze przemyślana selekcja będzie procentować.  

Z kolei wybór niewłaściwego dostawcy EMS może zemścić się na reputacji Twojej firmy oraz na relacjach z klientami. 

Na początku należy zadać sobie pytanie – dlaczego warto produkować elektronikę w zewnętrznej firmie? Jako główne powody podawane są: 

 • Niskie koszty wejścia na nowe rynki za względu na brak konieczności zakupu linii produkcyjnej; 
 • Szybki czas wdrożenia do produkcji seryjnej; 
 • Przeniesienie części ryzyka, co szczególnie wyraźnie uwidoczniło się w dobie pandemii i zaburzeń w logistyce oraz w dostępności elementów elektronicznych na rynku; 
 • Dostęp do zaawansowanych technologii wytwarzania; 
 • Dostęp do wiedzy eksperckiej i zespołu inżynierów, którzy pomogą w optymalizacji projektu. 

Jakimi kryteriami warto kierować się podczas wyboru optymalnego dostawcy usług EMS? Na co warto zwrócić uwagę? 

 1. Rozmiar ma znaczenie i powinien odpowiadać Twoim potrzebom 

Twój optymalny dostawca EMS powinien charakteryzować się ugruntowaną pozycją na rynku, gdyż wybór firm o nieutrwalonej jeszcze organizacji i niewielkim doświadczeniu, mimo, że na krótką metę może wydawać się atrakcyjny kosztowo, w dłuższej perspektywie może przysporzyć Ci problemów w wielu ważnych obszarach. 

Zbyt mali dostawcy mogą nie być w stanie zapewnić odpowiedniego dostępu do finansowania biznesu, mogą nie mieć odpowiedniego zapasu mocy przerobowych do obsłużenia Twoich pików produkcyjnych, czy w końcu mogą nie być w stanie ponieść finansowej odpowiedzialności za wadliwość dostarczonych produktów. Z kolei firmy, dla których Twój wolumen produkcji będzie marginalny, mimo początkowego zainteresowania nowym Klientem mogą z biegiem czasu obniżyć zaangażowanie we współpracę do tego stopnia, że będzie ona kłopotliwa dla obu stron. Rozsądnym zatem wydaje się założenie, że dla najlepszego ułożenia się współpracy warto poszukiwać firmy, dla której wartość Twoich zamówień będzie oscylować w okolicy 5-20% przychodów z produkcji kontraktowej. Warto jednak dowiedzieć się od potencjalnego partnera jak organizuje współpracę, ile osób odpowiada za współpracę z Klientami. Oczywiście zazwyczaj 20% Klientów odpowiada za 80% przychodów, ale zależnie od planów strategicznych dostawcy mogą dobrze dostosowywać organizację pracy tak żeby Klienci średniej wielkości mieli zapewnione bardzo dobre wsparcie.  

 1. Wybieraj Partnera, który umożliwia Ci skrócenie łańcucha dostaw  

Skrócenie łańcucha dostaw przekłada się na wymierne korzyści w postaci uproszczenia komunikacji oraz wzrostu bezpieczeństwa, co szczególnie boleśnie unaoczniły ostatnie 2 lata, w których cały świat boryka się m.in. z pandemią COVID-19. Lockdowny w Państwie Środka, katastrofy naturalne czy limitowanie dostaw energii elektrycznej do fabryk stały się codziennością w naszej rzeczywistości. Wymienione powyżej czynniki przyczyniają się też do zwiększenia kosztów logistyki, które w ujęciu rocznym wzrosły o setki procent. W tej sytuacji warto więc pomyśleć o przeniesieniu produkcji do partnera ze strefy UE, znacznie bezpieczniejszej pod względem logistyki. Ułatwienie podróży, szybkość transportu, usprawnienie nadzoru nad wykonawcą to tylko wybrane czynniki składające się na obniżenie całkowitego kosztu wytworzenia.  

 1. Zwróć uwagę na potencjał techniczny wspierający transfer technologii  

W sytuacji, gdy zlecasz już produkcję elektroniki, ale planujesz ją przenieść do innego dostawcy, dostawca ten powinien zapewniać odpowiednie zaplecze, które zminimalizuje ryzyko związane z tymże przeniesieniem. Wiedząc, że producent EMS zatrudnia szereg inżynierów oraz technologów, możesz spodziewać się, że będzie on w stanie odtworzyć przebieg procesu produkcji, przygotować odpowiednie narzędzia, a także zaproponować usprawnienia wpływające na koszty wytworzenia i jakość produktu finalnego.

 1. Doceń doświadczenie dystrybucyjne  

Rok 2021 dobitnie pokazał, że niezbędne jest też posiadanie kompetencji w zakresie doboru zamienników poszczególnych komponentów. Wielomiesięczne, sięgające już nawet 50 tygodni czasy dostaw wybranych elementów elektronicznych spowodowały, że doświadczenie partnera EMS w samodzielnym proponowaniu zamienników i sprowadzaniu elementów stało się kluczowe. Jeśli dostawca usług EMS prowadzi także biznes dystrybucyjny, prawdopodobnie lepiej poradzi sobie z brakiem dostępności komponentów na rynku.  

 1. Zwróć uwagę na certyfikaty 

Dobrą praktyką jest poszukiwanie dostawcy usług montażu kontraktowego, który będzie mógł wylegitymować się posiadanym certyfikatem Systemu Zarządzania Jakością (np. ISO 9001) czy Systemu Zarządzania Środowiskiem (np. ISO 14001). Na ich podstawie można domniemywać, że ma się do czynienia z wiarygodnym partnerem, który za cel stawia sobie również ochronę środowiska naturalnego.  

 1. Lecz certyfikaty to nie wszystko! Sprawdź potencjał dostawcy EMS w obszarze zapewnienia jakości oraz systemów testowania

Dostawca usług EMS musi też poradzić sobie z wyśrubowanymi testami jakości i niezawodności produkowanych przez siebie urządzeń, dlatego często potrzeba w tym celu zapewniać kompetentne zasoby kadrowe zdolne do zaprojektowania i zbudowania odpowiednich automatycznych systemów testujących zgodnie ze specyfikacją dostarczoną przez klienta, a także zintegrować istniejące już urządzenia ze swoimi liniami produkcyjnymi. Wiarygodny partner w biznesie powinien także oferować udostępnianie wyników testów zgodnie z Twoimi potrzebami. 

 1. Gdy nowy Partner EMS ma być źródłem redukcji kosztów 

Jeżeli jedną z przyczyn, dla których poszukujesz dostawcy usług EMS jest chęć zredukowania kosztów produkcji urządzeń, warto zwrócić uwagę w swoich poszukiwaniach, czy potencjalny partner stosuje metodologię optymalizacji produkcji opartą o Lean Manufacturing. Dostawca taki, mając doświadczenie w ulepszaniu procesów produkcji oraz eliminacji marnotrawstw, będzie prawdopodobnie w stanie zaproponować lepszą cenę, przy czym nie będzie miała ona wpływu na spadek jakości wyrobu. 

Kolejną, wartą rozważenia cechą jest lokalizacja fabryki producenta EMS. Umiejscowienie jej w pobliżu autostrad czy lotnisk może być argumentem zwiększającym atrakcyjność danego wytwórcy. Wskazane jest, aby producent EMS dysponował własnymi zasobami transportowymi pozwalającymi w awaryjnych sytuacjach na zorganizowanie szybkiej i skutecznej dostawy. 

Chcesz dać informację zwrotną autorowi?>> 

Jeśli chcesz dostawać na skrzynkę co kilka tygodni informację o kolejnych wpisach o współpracy z kontraktowymi producentami elektroniki, zostaw nam swój email>>