O nas

Jesteśmy jednym z najważniejszych dostawców podzespołów i usług EMS dla rynku elektroniki profesjonalnej w Polsce. Obsługujemy Klientów z branży elektroniki medycznej, automatyki przemysłowej, urządzeń POS i fiskalnych, AGD, systemów bezpieczeństwa i wielu innych

Jesteśmy w stanie zapewnić obsługę całego procesu logistycznego i produkcyjnego – m.in. zakup wszelkich materiałów, montaż płytek drukowanych, programowanie, testowanie, montaż finalny, projektowanie i dostawę opakowań, wydruk dokumentów, dostawy JIT do Klientów. Najważniejsze nasze zobowiązania dotyczą wysokiej jakości, bezpieczeństwa danych, terminowości, uczciwości.

Najważniejsze liczby i fakty:
• rozpoczęcie działalności w roku 1990
• kapitał zakładowy 1 000 000 PLN
• zatrudnienie około 200 osób
• produkcja na poziomie około 1 000 000 szt. rocznie z czego około 50% na eksport dla
odbiorców z Europy Zachodniej i krajów Zatoki Perskiej
• własny budynek, powierzchnia użytkowa 5500 m2
• dwie lokalizacje w Polsce Południowej: Gliwice (dystrybucja i administracja)
i Zabrze (produkcja)

historia firmy

1990
Założenie firmy JM elektronik
1991
Rozwój działalności dystrybucyjnej, pierwsze dostawy dla Klientów z branży elektroniki medycznej
1999
Przeniesienie do nowej siedziby – 1 000m2
2000
Uzyskanie statusu autoryzowanego dystrybutora firmy Atmel
2002
Wprowadzenie do oferty usługowego montażu pakietów elektroniki
2004
Pozyskanie pierwszego Klienta na usługi EMS z Europy Zachodniej
2005
Rozpoczęcie produkcji pakietów elektroniki do aparatury medycznej
2009
Powiększenie siedziby o kolejne 500m2 dla działalności EMS
2012
Trzykrotne powiększenie powierzchni siedziby dla działalności EMS – do 1 800m2
2012
Uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2008
2013
Realizacja kontraktów EMS na poziomie miliona sztuk pakietów w roku
2015
Pierwszy kontrakt na produkcję seryjną od Klienta ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich
2016
NPI oraz rozpoczęcie produkcji seryjnej dla dwóch skandynawskich Klientów z branży inteligentnego domu
2016
Zakończenie wdrożenia systemu informatycznego, śledzącego realizację produkcji z wykorzystaniem terminali na halach produkcyjnych zapewniającego traceability
2017
Pozytywnie zakończony audyt oraz pierwsze zamówienia seryjne od nowego Klienta z branży produkcji urządzeń gospodarstwa domowego
2018
Wdrożenie technologii lutowania selektywnego
2018
Uzyskanie Certyfikatu ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015
2019
Uruchomienie robota THT oraz automatu do lutowania selektywnego
2020
Wdrożenie AOI-3D oraz uruchomienie nowych maszyn pick&place
2021
Odnowienie certyfikatów ISO 9001:2015 oraz 14001:2015
2022
Wdrożony do produkcji nowoczesny automatyczny system SPI (inspekcji pasty w 3D).
30 lat

FAIR PLAY

 

Misja JM elektronik:
• Wysoka jakość i nowoczesność usług dla branży elektroniki profesjonalnej to podstawa naszego sukcesu.
• Sukcesu rozumianego jako długofalowy, ponadprzeciętny poziom zadowolenia Kontrahentów,
Pracowników i Udziałowców.

Wizja JM elektronik:
• Nasi Klienci nie będą chcieli się bez nas obejść!
• Pomożemy im odnosić sukcesy, zapewniając jednocześnie najwyższe standardy jakościowe, organizacyjne
i etyczne w obszarze dostaw i usług dla elektroniki profesjonalnej.
• Dzięki temu osiągniemy w Polsce pozycję niekwestionowanego lidera w zakresie produkcji urządzeń
elektronicznych na zlecenie, dostaw elementów elektronicznych oraz dostaw przemysłowych urządzeń IT.

Wartości JM elektronik:
• Koncentracja na potrzebach Klienta.
• Profesjonalizm, odpowiedzialność i wysoka jakość.
• Pracownicy i kompetencje Partnerstwo i uczciwość.
• Nowoczesność i ciągłe doskonalenie.

STABILNOŚĆ

W dzisiejszych zaskakujących czasach postępujących po sobie kryzysów, w szczególności wywołanych pandemią COVID-19, katastrofami naturalnymi wywołanymi zmianami klimatu, zaburzeniami w globalnych łańcuchach dostaw, ale także dynamicznie rozwijającej technologii i niespotykanych wcześniej szans gospodarczych na odniesienie globalnego sukcesu, dobrze jest współpracować z partnerem biznesowym, który może zaoferować stabilne warunki współpracy.

Stabilność i przewidywalność stała się wymierną walutą.

JM elektronik, dzięki wysokim standardom zarządzania na wielu polach taką stabilność
i przewidywalność może zaoferować swoim Klientom, czego potwierdzeniem są uzyskane certyfikaty potwierdzające bardzo dobry rating kredytowy, uzyskiwane także w czasie trwającej pandemii COVID-19.

JAKOŚĆ I CIĄGŁE DOSKONALENIE

Powierzając firmie JM elektronik produkcję urządzeń elektronicznych możesz być pewny,
że będą one wytwarzane zgodnie z najnowszymi technologiami.

Regularnie inwestujemy w rozwój parku maszynowego i know-how.

Własny dział Badań i Rozwoju wspiera naszych Klientów w realizacji ich kluczowych projektów wdrażając technologie, które następnie stają się powszechnym udziałem wszystkich realizowanych przez nas usług.

BEZPIECZEŃSTWO

Jako spółka JM elektronik jesteśmy stabilnym podmiotem godnym zaufania i zawsze kierujemy się zasadą FAIR PLAY. Współpracujemy w oparciu o umowy o zachowaniu poufności NDA. Stosujemy w firmie wysokie standardy etyczne. Możesz być pewien, że powierzone nam tajemnice są dobrze strzeżone.

Nigdy nie mówimy nigdy. Elastycznego podejścia uczymy się od pierwszego dnia naszej ponad 30-letniej historii działalności. Pomagamy Klientom wykorzystywać szanse rynkowe ale i prezentujemy alternatywy.

Będąc średniej wielkości podmiotem potrafimy dostosować się do wymagań zarówno dużych producentów AGD jak i firm technologicznych.

Stawiamy sobie jako cel kompleksową obsługę, od prototypowania po produkcję wielkoskalową.

Pomaga nam w tym niebagatelne doświadczenie dystrybutora elementów elektronicznych i umiejętność bezpośredniej współpracy z producentami elementów elektronicznych.

Projektując zarówno park maszynowy jak i rozwiązania organizacyjne, bierzemy pod uwagę takie aspekty jak redundancja i zachowanie ciągłości działania.

JESTEŚMY W SERCU EUROPY

Nasza firma mieści się w przemysłowym centrum Polski, na Śląsku, w regionie z wielowiekowym doświadczeniem w technologiach produkcyjnych, dzięki czemu korzystamy z wielopokoleniowej kultury technicznej naszych pracowników.

Naszym Klientom oferujemy przewagi wynikające z lokalizacji w sercu Europy.
Do najodleglejszego miejsca w Niemczech jesteśmy w stanie dotrzeć w 8 godzin, a do większości europejskich destynacji w jeden dzień, co w połączeniu z własnymi środkami transportu pozwala nam niwelować wszystkie potencjalnie awaryjne sytuacje będące udziałem firm transportowych.

Jesteśmy zlokalizowani przy przecięciu się dwóch najpopularniejszych dróg w Europie, autostrad A4 i A1, zaledwie 45 kilometrów od najbliższego lotniska.

Dzięki uczestnictwu w wewnątrzunijnym obrocie towarami i usługami współpraca z nami jest istotnie prostsza, bezpieczna i wręcz komfortowa, w porównaniu z podmiotami spoza UE.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o ochronie danych osobowych Dostawców i Klientów przystępujących do współpracy z JM elektronik sp. z o.o.

W zawiązku z wejściem do stosowania od dnia 25.05.2018 r. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., tzw. RODO, przedstawiamy wymaganą informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

Administratorem danych jest: JM elektronik sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Karolinki 58, tel. +48323396900, www.jm.pl, iod@jm.pl

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, w celu zawarcia i wykonania umowy/zamówienia oraz czynności poprzedzających przystąpienie do realizacji umowy/zamówienia.

Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą Administratora w zakresie obsługi prawnej, informatycznej, audytorskiej, doradczej, transportowej.

Dane będą przetwarzane przez okres realizacji umowy/zamówienia oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia żądania sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne oraz jest warunkiem zawarcia umowy.
Informacja o ochronie danych osobowych dla osoby nie będącej Dostawcą bądź Klientem, zostanie przekazana w momencie zbierania tych danych.