Testowanie i testery

Zautomatyzowane testy ICT-FCT

Oszczędność czasu potrzebnego na testowanie produktu – nawet do 80% to zaleta testów ICT-FCT. Testy ICT-FCT obejmują testy obwodów elektrycznych, ale także testy funkcjonalne.

W JM elektronik posiadamy kompetencje techniczne niezbędne do opracowania samych testów jak i narzędzi do nich: adapterów (fixtur, „bed of nails”) za pomocą których przesyłane są sygnały elektryczne do PCB celem sprawdzenia obecności i wartości zamontowanych w produkcie komponentów, oraz odczytywane odpowiedzi na zadane przebiegi.

Wybrane parametry używanej przez nas platformy testowej do FCT:

• Magistral USB 5V 500mA 480MHz, 2xRS232/422/485 +-5V 300hZ-1.25MHz, SPI 2,5kHz –
10MHz 1.8V-5V, I2C 56kHz-1MHz;
• Generator sinus i prostokąt: 0.6Hz – 150kHz;
• Napięcia zasilania: 4 programowalne: 0-38V(+-) 2x1A i 2×0.4A, 6 nieregulowanych:
+5 V, -5 V, +15 V, -15 V, +40 V, -40 V;
• Do 280 kanałów do testów ict=max. ilość igieł (punktorów testowych) 280,
*możliwość rozszerzenia ilości kanałów do testów ict aż do 1400;
• Pomiar prądu i napięcia.

Rodzaje testów ICT:

• Testy poprawności połączeń ścieżek na pcb;
• Test izolacji ścieżek;
• Pomiar rezystancji: 0-40M Ohm, dokładność: od 5% do 0.5%;
• Pomiar pojemności: 1 pF-10mF;
• Pomiar diod zenera 2V-25V;
• Pomiar tranzystorów 0-10V;
• Pomiar induktancji: 4uH-2H tolerancja 5%;
• Sprawdzenie polaryzacji kondensatorów axialnych, radialnych, miniaturowych smd, tantalowych;
• Sprawdzanie poprawności montażu złącz;
• Pomiar wzmacniaczy operacyjnych 0-10V 0-100mA;
• Pomiar tyrystorów;
• Sprawdzenie przekaźników;
• Pomiar transoptorów;
• Pomiar wartości prądu i napięcia stałego: 100m(A)(V) – 100(A)(V) tolerancja 0.1% – 0.05%;
• Pomiar wartości prądu i napięcia zmiennego: 70m(A)(V)-70(A)(V) tolerancja 0.35% – 5%;
• Regulowane obciążenie 0-40A max 50V;
•Testy magistral przesyłu danych.

Systemy automatycznego testowania

Zarówno my jak i nasi Klienci cenią sobie sytuacje, kiedy zmontowane pakiety elektroniki podlegają testom elektrycznym. Często budowane są testery funkcjonalne. Oprócz standardowej, uniwersalnej platformy podłączanej typowo za pomocą punktów testowych i łoża igieł, stosujemy testery dostarczone przez Klientów, a także budujemy urządzenia testujące realizujące optymalne procedury testowe.

Systemy automatycznego testowania

Opracowanie systemów automatycznego testowania jest naturalnym rozwinięciem naszych kompetencji związanych z zapewnianiem naszym Klientom najwyższej jakości.

Nasz zespół inżynierów czuwający nad rozwojem procesów technologicznych realizuje na zlecenie Klientów kompletne systemy automatycznego testowania produktów finalnych,
z zastosowaniem:
• rozwiązań mechanicznych,
• automatyki pneumatycznej symulującej obsługę palcami człowieka,
• układów elektronicznych symulujących współpracę z zewnętrznymi obwodami,
• rozwiązaniami AI do odczytu zawartości wyświetlacza,
• opracowania kompletnego oprogramowania testera
• opracowania metod rejestracji wyniku testów w elektronicznym archiwum, opracowanie
metod znakowania wyrobu numerem testu wraz z określeniem testera i wersji
oprogramowania testującego.

Procesowa kontrola wykonania montażu THT

Zespół technologów JM elektronik opracowuje dokumentację, która jednoznacznie opisuje wymagania dla montażu THT, w szczególności obejmującego montaż ręczny.

Najbardziej doświadczeni pracownicy, liderzy, dbają o całokształt procesu, w tym szkolenia pracowników z czytania dokumentacji, zapoznawanie z nowymi dla montażysty produktami i optyczną kontrolę poprawności wykonania.

Traceablility

W firmie posiadamy wprowadzone wsparcie dla traceability, systemowe rozwiązanie wsparte oprogramowaniem, dzięki czemu poszczególne wydania elementów, poszczególne etapy montażu
i testów są rejestrowane od początku procesu produkcyjnego

SPI i AOI-3D

Ponieważ w procesie technologicznym montażu powierzchniowego SMT są pewne sytuacje, gdy pomimo dołożenia wszelkich starań dla poprawnego rozłożenia pasty, wysokiej precyzji układania elementów na PCB i precyzyjnej kontroli temperatury i czasu trwania wygrzewania w piecu rękawowym, może dojść do powstania pakietu NOK.

W JM elektronik w procesie nakładania pasty korzystamy z SPI – narzędzia umożliwiającego automatyczną kontrolę pokrycia płytki PCB pastą lutowniczą.

Po wykonaniu montażu powierzchniowego stosujemy kontrolę optyczną AOI, która rozpoznaje m.in. rotację, polaryzację, zmostkowanie, brak komponentu – a oprócz tego realizuje także pomiar i inspekcję w trzeciej płaszczyźnie (3D), dzięki czemu wykrywamy podniesione wyprowadzenia, podniesione komponenty, czy efekt tombstone dla elementów typu chip.

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

W JM elektronik kluczową wagę przywiązujemy do szeroko rozumianej jakości. Pracujemy zgodnie z zintegrowanym systemem zarządzania jakością opartym na standardach normy ISO 9001:2015 oraz systemem zarządzania środowiskiem opartym na standardach normy ISO 14001:2015.

IPC

Dla zapewnienia jakości w procesie montażu prowadzimy cykliczne szkolenia Pracowników dotyczące istotnych aspektów naszej działalności. W szczególności związane są one z zabezpieczeniami przed wyładowaniami elektrostatycznymi w procesie produkcji, znajomością norm branżowych dotyczących realizowanych procesów. Pracownicy montażu oraz kontroli jakości posiadają certyfikaty IPC potwierdzające znajomość normy IPC-A-610 określającej standardy jakości montażu układów elektronicznych.

Jesteśmy członkiem organizacji IPC, która zajmuje się standaryzacją wymagań montażowych i produkcyjnych sprzętu elektronicznego.

Najlepsze praktyki oraz normy branżowe

Realizujemy procesy produkcyjne zgodnie z odpowiednimi standardami branżowymi, najlepszymi branżowymi praktykami technicznymi, własnym doświadczeniem. Cały obszar produkcji posiada zabezpieczenia przed ładunkami elektrostatycznymi (ESD). Komponenty elektroniczne poza zabezpieczeniem przed ESD wymagają często przechowywania w odpowiednich warunkach środowiskowych. Zapewniamy kontrolowaną temperaturę i wilgotność.

Stosujemy także w praktyce najlepsze wypracowane zasady postępowania zgodnie z 8D, FPA, PPAP, 5xWHY czy Ishikawa.

W naszych pracownikach staramy się wyzwalać potencjał Lean Manufacturing do ciągłego podnoszenia efektywności procesów ze szczególną dbałością o jakość.

„Nasz system traceability pozwala zapisać historię każdego wyprodukowanego przez nas wyrobu. Pozwala przeanalizować skład materiałowy, wykonane czynności montażowe, wyniki kontroli jakości. Na wszelki wypadek…”

Sortowanie, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja, Samodyscyplina – 5 elementów składających się na metodę 5S, którą wdrożyliśmy w naszym zakładzie produkcyjnym.
Wdrożenie techniki 5S ma na celu redukcję marnotrawstwa, zarządzanie jakością, zwiększenie wydajności organizacji, a także optymalizację zachodzących w niej procesów i wyeliminowanie procesów, które nie dodają wartości wytwarzanemu produktowi (lub też usłudze).
5S służy także zwiększeniu poczucia odpowiedzialności pracowników za narzędzia,
czynności i procesy związane z ich stanowiskiem pracy.