Artykuły

wróć do Artykuły

Engineering Change Order – czym jest w praktyce i dlaczego jest to dzisiaj tak ważny aspekt

25 kwietnia 2022

Zmiany w procesie lub istniejącym wyrobie mają miejsce w ostatnich latach szczególnie często bo zerwane łańcuchy dostaw skutkują ograniczeniem dostępności elementów i wymagają stosowania zamienników czy nawet przeprojektowywania części obwodów. Alternatywą jest utrata udziału w rynku wywołana brakiem produktu w bieżącej sprzedaży.  Częste zmiany wymagają jednak szczególnej kontroli i temu poświęcony jest niniejszy artykuł: procesowi Engineering Change Order.

Przyczynkiem do wprowadzania zmian konstrukcyjnych może być także konieczność rozwoju funkcjonalnego produktów, które muszą szybko adaptować się do panujących warunków rynkowych, a także plan redukcji kosztów produkcji pozwalający zwiększyć wydajność lub zredukować koszty zakupu elementów.  

Aby mieć pewność, że zaproponowane zmiany zostaną odpowiednio zweryfikowane, konieczny jest odpowiednio zaprojektowany proces. Procesem tym jest ECO – system zarządzania zmianą inżynierską. 

Czym w praktyce jest ECO? 

ECO (Engineering Change Order) jest dokumentem stosowanym do opisania zmian w procesie lub istniejącym wyrobie. W ramach tej procedury używana jest zamiennie podobna nomenklatura: 

 •     Engineering Change Notice/note (ECN); 
 •     Engineering Change Request (ECR); 
 •     Manufacturing Change Order (MCO); 
 •     Manufacturing Change Request (MCR). 

Wysłanie dokumentu ECO następuje m.in. kiedy zachodzi konieczność wykonania następujących modyfikacji: 

 • Skorygowanie błędu projektowego, który ujawnił się w czasie symulacji, testowania, czy też w trakcie użytkowania podczas klienta końcowego; 
 • Zmiany w wymaganiach klientów, skutkujących zmianami w procesie; 
 • Zmiany wynikające z doboru zamienników – zmiany dostawców, braki materiałowe, czy konieczność skompensowania błędów projektowych. 

Zamówienie zmiany inżynierskiej jest niezbędne do stworzenia rejestru zmian w projekcie, która ułatwia ich śledzenie, czy łatwy powrót do wcześniejszej wersji, jeżeli zachodzi taka konieczność.  

Jak przebiega proces zmiany inżynierskiej na przykładzie JM elektronik? 

Proces wdrożenia zmiany inżynierskiej rozpoczyna się od wypełnienia odpowiedniego zgłoszenia, gdzie specyfikowane są wszystkie szczegóły zmiany, takie jak: 

 • Dane identyfikacyjne wyrobu objętego zmianą; 
 • Czy zmiana dotyczy otwartych zamówień, czy ma być ona stosowana do kolejnych zleceń; 
 • Szczegółowy opis zmiany – czego dotyczy (procesu, komponentów), jaki jest stan obecny, jaki będzie stan po jej wprowadzeniu; 
 • Instrukcje, kiedy zmiana ma zostać wprowadzona (np. po wykorzystaniu zgromadzonych już komponentów); 
 • Zatwierdzenie zmiany. 

Każde zlecenie zmiany analizowane jest przez zespół specjalistów badających wpływ tej zmiany na produkcję. Sprawdzane są możliwości oraz konsekwencje wprowadzenia zmiany w wyrobie. Z tego powodu dokument ECO powinien wypełniony wyjątkowo precyzyjnie, aby umożliwić sprawne jego dalsze przeprocesowanie.  

Co daje zastosowanie ECO? 

Podstawowe korzyści wynikające ze stosowania zmiany inżynierskiej: 

 • Zachowana jest pełna historia zmian wprowadzanych w wyrobie; 
 • Sprawia, że wszystkie informacje o produkcie są precyzyjne; 
 • Zawiera pełny opis zmiany, analizę kosztów jej wprowadzenia i wpływ zmiany na proces; 
 • Zapewnia, że wszystkie zainteresowane strony (np. pracownicy produkcji, zaopatrzenia, magazyn, inżynierowie procesów) zostali zaznajomieni ze zmianą; 
 • Jest to ustandaryzowany proces obsługi zmian w projekcie zmniejszający ryzyko popełnienia błędów; 
 • Umożliwia spełnienie wyśrubowanych wymagań w branżach, które wymagają pełnej historii zmian w produkcie (np. branża medyczna). 

Jak w praktyce ograniczyć koszty administracyjne prowadzenia rejestru zmian inżynierskich i przyspieszać wymianę informacji pomiędzy Partnerem EMS a Klientem

W JM elektronik wypracowaliśmy model, gdzie przy wykorzystaniu narzędzi do współdzielenia plików i zadań dedykowany zespół specjalistów jest w stanie przebywać w ciągłym kontakcie on-line. Wszystkie strony wprowadzanych zmian mają zawsze te same i najbardziej aktualne informacje, a proces końcowego zatwierdzania jest jednoznaczny. Co więcej, zastosowane  narzędzia zapewniają pełne bezpieczeństwo, poufność oraz jednoznaczną odpowiedzialność osoby, która dokonała zmian. 

Wypełnij formularz żeby skorzystać z naszych doświadczeń w zakresie efektywnego prowadzenia ECO!