Artykuły

wróć do Artykuły

Automatyczne testery funkcjonalne

7 listopada 2023

Deklaracja jakości pojawia się w prezentacji każdej firmy, zajmującej się produkcją kontraktową. I faktycznie, firmy realizujące outsourcing montażu elektroniki wyposażają się w sprzęt stosowany w szeroko rozumianej kontroli jakości oraz wdrażają odpowiednie procedury. Jeśli jednak wgłębić się w szczegółowe informacje, można wyraźnie dostrzec istotne różnice w stosowanych systemach kontroli jakości.

Automatyczny tester funkcjonalny podczas pracy

Do stosowanych procedur zapewnienia jakości należą:

  • SPI do kontroli poprawności nakładania pasty,
  • Automatyczna inspekcja optyczna, także w wersji 3D, wspomagana AI
  • Testery obwodów elektrycznych ICT,
  • Systemy informatyczne do rejestrowania przebiegu produkcji realizujące funkcję traceablility w oparciu o system kodów 1D/2D,
  • Praca zgodnie z certyfikowanym systemem zarządzania jakością ISO/IPC
  • Techniki i narzędzia usprawniające jak 8D, FPA, PPAP, 5xWHY czy Diagram Ishikawy,
  • Specjalistyczne szkolenia i wymiana wiedzy na forum takich organizacji jak IPC.

Ale czy to wszystko daje 100% gwarancję sprawności w określonym zakresie?

Tymczasem wadliwy montaż płytki PCB może doprowadzić do poważnej straty, wskutek której koszt naprawy wielokrotnie przewyższa potencjalny zysk ze sprzedaży.

Najwyższą gwarancję sprawności w określonym zakresie daje test funkcjonalny urządzenia po montażu finalnym. Procedura polega na odtworzeniu cyklu pracy, jaki zmontowana płytka będzie wykonywać w finalnym urządzeniu i symulacji działania urządzenia, w tym tam, gdzie ma to zastosowanie, fizycznej obsługi z wykorzystaniem przycisków/klawiatury. Test funkcjonalny obejmuje więc zarówno sprawdzenie poprawności przebiegu sygnałów elektrycznych wewnątrz płytki, jak i kontrolę poprawności reakcji na manualną obsługę, z którą będzie miał do czynienia użytkownik. Automat testujący porównuje wynik testu z wynikiem wzorcowym, wykrywając w ten sposób wszelkie odchylenia, bez względu na to, czy ich przyczyną są wady elementów, montażu PCBA, wady oprogramowania embedded czy błędy montażu finalnego. Odpowiednio zaprojektowany proces testu i zbudowany tester funkcjonalny zwiększają zatem radykalnie pewność, że urządzenie zmontowane pozbawione jest defektów. 

Budowa testerów funkcjonalnych jest bez wątpienia wyzwaniem wykraczającym poza standardowe kompetencje firm EMS. Symulacja działania przeróżnych urządzeń sterowanych z PCBA: silników, zaworów, grzałek, pomp, czujników etc. wymaga kunsztu pracy wysoce wyszkolonego zespołu inżynierów elektroników, mechatroników i programistów, dlatego z testerami funkcjonalnymi poradzić sobie z tym mogą wyłącznie najlepsi kontraktowi producenci elektroniki.

Przykładowo:

  • odczytanie danych z wyświetlacza wymagać może zastosowania kamery uzbrojonej w AI,
  • odtworzenie nacisku palców – zaprojektowania siłowników pneumatycznych,
  • symulacja warunków użytkowych – druku 3D gniazd, szeregu bed-of-nails oraz fikstur,

a na dodatek nad całością musi czuwać program, który wykona wszystkie potrzebne czynności w możliwie krótkim czasie.

Rzeczywista praca urządzenia sprawdzana jest testem trwającym kilkadziesiąt – kilkaset sekund.

Skorzystaj z naszego doświadczenia przy budowie dla Ciebie automatycznego testera funkcjonalnego! Oferujemy usługę testowania, jako rozszerzenie świadczonych usług EMS, ale też możliwość opracowania wyłącznie automatu testującego, który dostarczymy Klientowi. Jesteśmy otwarci także na świadczenie usług automatem testującym w ramach outsourcingu.

Nasz zespół inżynierów posiada wieloletnie doświadczenie w budowie automatycznych testerów funkcjonalnych. Dzięki temu w naszej firmie znacznie zwiększyliśmy skuteczność testów, wyeliminowaliśmy błędne koncepcje, zwiększyliśmy ergonomię oraz bezpieczeństwo danych, a także wprowadziliśmy wiele nowatorskich możliwości zaawansowanych analiz.

Jeśli masz potrzebę gwarancji najwyższej sprawności – skorzystaj z naszych doświadczeń.

Skontaktuj się z nami i jeśli tego wymagasz podpiszmy umowę o zachowaniu poufności. Na podstawie przekazanych nam informacji zaproponujemy koncepcję automatycznego testera funkcjonalnego dla Ciebie.

Wdrożenie automatycznego testera funkcjonalnego oferuje radykalne obniżenie ryzyk biznesowych – dlatego poniesione koszty łatwo uzasadnić i dostrzegać zwrot z inwestycji dzięki obniżeniu ryzyka dostarczenia wadliwych produktów na rynek. Jeśli jesteś naszym bieżącym Klientem lub rozważysz przeniesienie produkcji do naszej firmy to zrobimy jak najwięcej, aby projekt automatycznego testera funkcjonalnego był dla Ciebie jak najbardziej przystępny.

Automatyczny tester funkcjonalny - drukarka 3D
Automatyczny tester funkcjonalny - fixtura