Artykuły

wróć do Artykuły

Outsourcing produkcji elektroniki receptą na braki pracowników na rynku pracy? 

26 marca 2024

Outsourcing produkcji elektroniki staje się coraz bardziej atrakcyjną opcją dla producentów OEM w obliczu trudności związanych z niedoborem wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy. Takie podejście może przynieść liczne korzyści, w tym znaczące obniżenie kosztów, odporność na fluktuacje rynkowe oraz optymalizację modelu biznesowego.

Wielu producentów OEM (producentów oryginalnego sprzętu) posiadających zakłady produkcyjne chce obecnie zatrudniać, ale mają trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników.  

Rynek pracy w branży produkcyjnej ciągle cierpi na brak dostępnych zasobów. W szczególności problem dotyczy specjalistów oraz pracowników wykwalifikowanych. Powoduje to powstawanie poważnej luki i często bardzo wymierne straty finansowe.  

Dodatkowo zaciekła walka o talenty oraz gwałtowne wzrosty wynagrodzeń powodują, że wiele firm nie jest w stanie utrzymać odpowiednio wykwalifikowanych pracowników ponieważ często ich wysycenie pracą oraz stawiane przed nimi wyzwania nie są wystarczająco dobre. 

Tak więc, jeśli patrzysz na niedobór umiejętności i widzisz jego codzienny wpływ na twoją produktywność oraz zdolność do konkurowania to przyjdzie moment kiedy rozważysz outsourcing jako sposób na rozwiązanie takich problemów. 

Czy outsourcing produkcji elektroniki może złagodzić problemy powodowane przez kryzys kadrowy? 

Można powątpiewać czy partnerzy outsourcingowi (tacy jak dostawcy EMS – produkcji urządzeń elektronicznych na zlecenie) będą wolni od takich problemów skoro działają na tym samym rynku pracy? Niewątpliwie również dotykają ich podobne trudności, ale z uwagi na koncentrację na swojej dziedzinie mogą zapewnić sobie wieloosobowe zespoły, których członkowie są delegowani do różnych projektów i wymieniają się, zastępują, transferują wiedzę, zdobywają ciągle doświadczenie. Inaczej jest w przedsiębiorstwach, dla których produkcja elektroniki jest tylko wycinkiem działalności. Tam często trudno dysponować rozbudowanym zespołem specjalistów gdyż najzwyczajniej w świecie nie ma dla nich wystarczająco dużo zadań. 

Gdy sytuacja staje się trudna dla przedsiębiorstw samodzielnie realizujących procesy produkcji z ograniczonym zapleczem i zdolnością do skalowania, firmy EMS mają znacznie większe możliwości. 

Outsourcing produkcji elektroniki to 5 korzyści na ciasnym rynku pracy 

1. Niższe koszty zatrudnienia 

Rekrutacja w obecnych warunkach rynku pracy jest trudna. Firmy muszą włożyć dodatkowy wysiłek w przyciągnięcie kandydatów, a te, które odniosły sukces, często muszą przeznaczać wysokie kwoty w budżetach reklamowych co powoduje, że sumaryczne kwoty pozyskiwania talentów są bardzo wysokie. Zwłaszcza w przypadku stanowisk wysokospecjalistycznych.  

Alternatywnie, współpraca z agencjami rekrutacyjnymi jest skutecznym sposobem zatrudniania kandydatów, ale jest to również kosztowna opcja. Specjalistyczne usługi świadczone przez agencje są płatne, ponieważ oczekuje się, że jakość zgłaszanych kandydatów będzie wyższa, aby skrócić czas, chociaż nadal nie ma gwarancji, że zostanie przedstawiona idealna kandydatura.  

Bez względu na to, jaki sposób zatrudnienia wybierzesz, koszty będą wyższe niż w przypadku outsourcingu tego samego zadania. Zwłaszcza, że będzie on wymagał zaangażowania w rozmowy kwalifikacyjne, selekcję, spotkania – te procesy często ciągną się miesiącami.  

A kiedy już znajdziesz i zatrudnisz odpowiedniego kandydata, nadal ponosisz koszty związane z wdrożeniem i szkoleniem personelu. Ponownie, proces ten jest kosztowny, a starsi członkowie personelu muszą poświęcić swój czas na rozwój nowych pracowników. Wysoki odsetek nowych pracowników, którzy odchodzą w ciągu pierwszych miesięcy, często oznacza, że wysokie koszty mogą pójść na marne.  

Outsourcing może znacznie zmniejszyć, jeśli nie wyeliminować, te koszty. 

2. Dodatkowe benefity są już wymagane przez pracowników 

Zdajemy sobie sprawę, że w ostatnich latach firmy ciągle muszą oferować kolejne benefity pozapłacowe żeby przyciągnąć i zatrzymać pracowników. Prywatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenia na życie, opieka psychologów, owocowe czwartki, strefy rekreacji w zakładach pracy – to już codzienność i dodatkowy koszt. Nie zapominajmy również o kosztach niezbędnych dla rozwoju zawodowego tych pracowników.

Firmy EMS mogą być zmuszone do oferowania wielu podobnych bonusów, ale przy odpowiedniej skali działania jednostkowy koszt przypadający na roboczogodzinę pracy jest zdecydowanie niższy. 

3. Większa elastyczność 

Konieczność dostosowywania skali produkcji do rynku jest oczywiście niezbędna. W ostatnich latach wszyscy odczuliśmy, że umiejętność elastycznego i sprawnego reagowania zarówno na hamowanie, jak i gwałtowne wzrosty zapotrzebowania, decydowała o powodzeniu całych projektów i biznesów.  

Producenci OEM, którzy chcą skalować swoją działalność, potrzebują wielu osób z wieloma umiejętnościami technicznymi. Jednak zatrudnianie pracowników z każdą niezbędną umiejętnością jest nieefektywnym wykorzystaniem zasobów i prawdopodobnie niemożliwym z ekonomicznego punktu widzenia działaniem.  

Outsourcing produkcji elektroniki pozwala na stały dostęp do znacznie większej puli talentów, dzięki czemu producenci OEM mogą być znacznie bardziej elastyczni w wykorzystywaniu swoich zasobów. Modele biznesowe firm EMS są elastyczne, dlatego współpraca z taką pozwala dostosować się do przewidywanych i nieprzewidzianych sytuacji.  

Na przykład, znacznie łatwiej jest reagować na nagły wzrost popytu, jeśli ma się partnera EMS. Korzyści skali oznaczają również, że będzie to kosztować mniej niż w przypadku próby skalowania we własnym zakresie. 

4. Zdolność do zaspokojenia popytu 

Każdy producent OEM chce sprzedawać więcej urządzeń ale gdy wzrasta popyt trzeba rozwiązać wiele problemów – zatrudnienie, szkolenie, utrzymanie jakości, ograniczenia lokalowe, dostępność kapitału obrotowego i inwestycyjnego.  

W tym momencie zaczynają się prawdziwe problemy, ponieważ producenci OEM mogą łatwo wpaść w jedną z dwóch pułapek: albo niemożliwe jest spełnienie wymagań klientów, albo jakość usług spada. Obie te sytuacje mogą poważnie wpłynąć na zadowolenie klientów i w dłuższej perspektywie zaszkodzić ich reputacji.  

Dostawcy usług EMS są stworzeni do zarządzania skokami popytu. Ze względu na mieszankę klientów i sektorów rynku, firmy EMS są bardziej elastyczne i lepiej radzą sobie z elastycznością swoich mocy produkcyjnych. Wspólne zapasy dla wszystkich klientów zapewniają łatwiejszą dostępność materiałów, a ich inwestycje w najnowocześniejsze technologie pozwalają im na łatwe skalowanie bez dodatkowych kosztów dla klientów OEM. 

5. Inwestuj w wysokie kompetencje tam, gdzie są one niezbędne dla sukcesu Twojej firmy 

Produkcja elektroniki w coraz większym stopniu wymaga wysokiej wiedzy specjalistycznej. Wyzwania dla inżynierów procesu czy inżynierów jakości są bardzo wysokie, a zatem koszty pozyskania i utrzymania takich zasobów są bardzo duże, często nieuzasadnione. Znacznie istotniejsze jest żeby zapewnić najlepsze kompetencje w obszarach, które pozwalają firmie być unikalną i wygrywać w konkurencji.  

W JM elektronik wyspecjalizowaliśmy się m.in. w dziedzinie budowy automatycznych testerów funkcjonalnych>>

Wnioski  

Większość doświadczonych producentów OEM zleca na zewnątrz przynajmniej część swojej produkcji. Uznali, że korzyści radykalnie przekraczają ewentualne obawy. Trudny rynek pracy jeszcze dobitniej wskazuje, że dalszy outsourcing jeszcze większej części procesów jest rozwiązaniem problemów, których nie było w czasach łatwej dostępności pracowników.