Artykuły

wróć do Artykuły

Czy powierzając produkcję w outsourcing ryzykujesz czy zyskujesz?

5 listopada 2021

Outsourcing montażu elektroniki staje się trendem. Produkcja elektroniki jest coraz bardziej złożona, wymaga coraz większych inwestycji i ciągłego odnawiania kompetencji, podlega też coraz większej liczbie regulacji prawnych. W rezultacie trend współpracy z wyspecjalizowanymi firmami zewnętrznymi umacnia się.  

Dostawcy usług produkcji elektroniki (EMS) oferują realne rozwiązania problemów związanych z kosztami, wydajnością i jakością dla niemal każdego projektu produkcyjnego. Historycznie produkcja kontraktowa elektroniki oznaczała sam montaż pakietów PCBA. Dziś katalog usług EMS może być poszerzony o wsparcie projektowe, montaż końcowy (box build), a nawet dostawy gotowych urządzeń w opakowaniach indywidualnych wprost do dystrybutorów czy sieci handlowych. 

Firmy, jakie zdecydowały się zlecać zewnętrznemu partnerowi kontraktowy montaż elektroniki odnoszą korzyści na polach uniwersalnych dla outsourcingu, do których należą:

  • skupienie uwagi wyłącznie na kluczowych kompetencjach i kreowaniu wartości dla Klientów;
  • brak konieczności inwestowania kapitału w park maszynowy i stany magazynowe;
  • brak ponoszenia stałych kosztów osobowych związanych z zabezpieczeniem mocy produkcyjnych;

Chyba jednak najważniejszą korzyścią płynącą z outsourcingu w obecnych, szybko zmiennych i niepewnych czasach jest zachowanie maksymalnej elastyczności.

  1. Czy outsourcing jest zawsze zasadny? 

Outsourcing niezaprzeczalnie niesie ze sobą pewne ryzyka. Każdorazowo trzeba dokonać analizy sytuacji biznesowej, perspektywy dalszego rozwoju projektów, zdefiniowania kluczowych przewag, a nawet przemyślenie strategii marketingowej.

Dopiero wówczas można ocenić, czy zlecenie produkcji na zewnątrz może być efektywne, czy korzyści będą rekompensować nakład pracy niezbędny do przeniesienia programu dostaw. 

Są jednak sytuacje biznesowe, w których współpraca z dobrze dobranym Partnerem EMS staje się kluczem do sukcesu. Wszędzie tam gdzie działalność obarczona jest wysokim ryzykiem, gdzie działalność ma miejsce na rynkach o dużej dynamice zmian i niestabilnych cyklach życia produktów takich jak innowacje szukające swojego miejsca na rynku, a gdzie jednocześnie do odniesieniu sukcesu niezbędny jest dostęp do najnowszych technologii, zapewnienie wysokiej jakości i powtarzalności – wszędzie tam wskazane staje się wykorzystanie zasobów partnera EMS.

Bardzo często duża skala produkcji pozwala czerpać korzyści z pracy z partnerem EMS. Jego specjalizacja, wysokie wykorzystanie aktywów produkcyjnych, efekt skali pozwalają przy mądrej współpracy uzyskiwać lepsze koszty jednostkowe, a przede wszystkim eliminować wiele kosztów stałych oraz obniżać zapotrzebowanie na kapitał obrotowy.

2. Jak szeroki może być zakres współpracy?

Zlecenie całości prac w outsourcing to niewątpliwie proces wieloetapowy, rozbudowany, obarczony nieco większym wysiłkiem na początek. Z drugiej strony proces raz przekazany powoduje, że organizacja pozbywa się kłopotów związanych z zakupem materiałów, koordynacją dostaw oraz utrzymaniem zasobów produkcyjnych. 

Uważna analiza całego projektu produkcyjnego pozwoli ocenić, w których obszarach widać najwyższe korzyści ze zlecenia prac w outsourcing. 

W zależności od przyjętego scenariusza współpracy, przez partnera EMS mogą być dostarczane półprodukty, z których montaż finalny odbywa się u właściciela marki, ale coraz częściej na zewnątrz zlecana jest produkcja gotowych urządzeń. Wtedy finalnie zmontowany przez partnera EMS wyrób trafia do magazynu zleceniodawcy lub wprost od producenta kontraktowego.

Współpraca z partnerem EMS może rozwinąć się także na projekt urządzenia, budowę prototypów.

Czym większy udział outsourcingu tym ważniejszy staje się dobrze zaplanowany i przeprowadzony wybór partnera EMS, który ma odpowiednie doświadczenie, kompetencje, procesy, zasoby oraz kontakty z odpowiednimi poddostawcami materiałów.

3. Jakie ryzyka występują w związku z outsourcingiem procesu produkcji elektroniki?

Ryzyko związane z outsourcingiem produkcji to typowo ten sam zestaw, który dotyka realizowaną samodzielnie działalność tego typu: 

  • przekroczenie kosztów, 
  • problemy z jakością, 
  • ograniczona dostępność materiałów. 

W czasach kiedy rynkiem steruje COVID oraz powszechne na całym świecie ograniczenia w dostępności półprzewodników i innych materiałów, wyjątkowo istotna jest elastyczność i doświadczenie, a także ścisła współpraca pomiędzy partnerami. 

Na szczęście posiadanie odpowiednich kompetencji, doświadczenia, zasobów pozwala dokładnie ocenić gdzie ryzyka występują i jak nimi zarządzać. 

4. Cały cykl życia produktu wspierany przez dostawcę EMS?

Wdrożenie nowego wyrobu do produkcji powinno odbywać się wspólnie z partnerem produkcyjnym niemal od samego początku. Już na wstępie doświadczony EMS wskaże newralgiczne obszary, które należy rozważyć w celu obniżenia kosztu wytworzenia, doboru optymalnych materiałów czy dostawców, optymalizacji procesów. 

Zaplanowanie metod kontroli jakości i testów jeszcze przed zakończeniem projektowania pozwala efektywnie wykorzystać narzędzia montażowe i testujące. 

W czasie życia produktu często następują zmiany inżynierskie, które wprowadzane są z inicjatywy właściciela projektu. Modyfikacje te związane są z rozwojem funkcjonalnym czy zmianami oczekiwań rynkowych wobec produkowanych urządzeń. Jakość, sprawność i efektywność obsługi takich właśnie zmian to pokaz know-how producenta kontraktowego. Zarządzanie zmianami w wyrobie jest jednym z najbardziej skomplikowanych obszarów, który obejmuje każdy zakamarek współpracy. Proces wprowadzania zmian musi być obsłużony szybko, bezbłędnie i kompleksowo. 

W fazie wycofywania produktu z rynku, zastępowania nowym, rzetelny dostawca EMS zadba o minimalizację pozostałych po produkcji materiałów i zmniejszy tym samym koszty wyjścia. Partner produkcyjny jednocześnie zapewni w uzgodnieniu z OEM odpowiedni dostęp do części zamiennych w kolejnych okresach. 

5. Materiały i logistyka – kompetencja poboczna czy istotna?

Produkcja pod klucz opiera się na dobrze zorganizowanym zaopatrzeniu w materiały, zapewnieniu ciągłości realizacji dostaw. Materiały stanowią często 70-80% kosztu wytworzenia wyrobu. Partner EMS musi posiadać odpowiednie doświadczenie oraz narzędzia i organizację do zarządzania swoim łańcuchem dostaw. Ponieważ wyroby elektroniczne składają się z kilkuset do nawet kilku tysięcy różnych indeksów materiałowych zarządzanie tym aspektem staje się kluczowe zarówno z punktu widzenia kosztów, ryzyka jak i terminów dostaw. Zmienne wymagania na różnych etapach cyklu życia wyrobu, zmienny popyt i nakładająca się zmienna dostępność elementów na globalnym rynku, wymagają dobrze przemyślanych umów z dostawcami materiałów. Niewątpliwie jednak potrzeba świadomości, że dla optymalizacji parametrów gospodarki materiałowej niezbędna jest dobra, mądra współpraca pomiędzy OEM a partnerem a EMS.

6. Co pozwala uzyskać obu stronom outsourcingu jednocześnie ponadprzeciętne zyski, wysoką jakość i powtarzalność wyrobów?

Outsourcing zadań niezwiązanych z podstawową działalnością ucieleśnia ducha szczupłej produkcji (Lean Manufacturing). Podczas kiedy OEM koncentruje się na wprowadzeniu na rynek urządzeń oraz na dopracowaniu strategii marketingowej, specjalizujący się w produkcji urządzeń partner EMS koncentruje się na doskonaleniu najważniejszych procesów produkcyjnych i zakupowych, a powstałe w ten sposób korzyści są bezpośrednio przekładane na obie strony współpracy. 

Lean Manufacturing jest jednym z przykładów narzędzi, które maksymalizują produktywność przy jednoczesnej redukcji kosztów produkcji. Skuteczne wdrożenie narzędzi jakościowych takich jak 5xWhy, Poka-Yoke, Diagram Ishikawy, FMEA, 8D, a także certyfikacja systemów jakościowych czy środowiskowych pozwalają utrzymać stabilną, wysoką jakość oraz optymalny koszt dostarczanych usług i wyrobów.  

Choć duża część procesu produkcji jest automatyzowana, to decyzje o przebiegu procesu, jego parametrach, stosowanych narzędziach oraz ciągłe doskonalenie wymagają doświadczonych i wykształconych specjalistów. Oprócz wdrożenia i utrzymania certyfikowanych systemów jakości czy środowiskowych, pracownicy partnera EMS powinni być przeszkoleni w zakresie norm regulujących jakość produkcji elektroniki: m.in. IPC 610. W użyciu są także inne normy będące podstawą do realizowana zadań w procesach produkcji według najlepszych praktyk branżowych. Jednak niezależnie od norm, im bardziej kompetentny, przeszkolony i zorientowany na pracę zespołową personel partnera EMS, tym większe prawdopodobieństwo, że OEM jako Klient zyska wyjątkową wartość dodaną, a nie będzie stosując outsourcing ryzykował swojej reputacji.

Autor wpisu:
Sławomir Pieszczek
Prezes Zarządu JM elektronik sp. z o.o.

Chcesz dać informację zwrotną autorowi?>>

Jeśli chcesz dostawać na skrzynkę co kilka tygodni informację o kolejnych wpisach o współpracy z kontraktowymi producentami elektroniki, zostaw nam swój email>>