Testowanie i kontrola jakości

Szczególną wagę przykładamy do bezbłędnych dostaw. Aby osiągać w tym zakresie doskonałe wyniki prowadzimy wieloetapowe testy i kontrole – tam gdzie to możliwe realizowane w sposób automatyczny. Nasze prace badawczo-rozwojowe w zakresie systemów testowania są odpowiedzią na stale rosnące potrzeby w zakresie zapewnienia wysokiej jakości usług. W uzasadnionych przypadkach współpracujemy w zakresie analiz i badań z niezależnymi, certyfikowanymi laboratoriami, które wykonują na nasze zlecenie szereg badań i przygotowują stosowne raporty i opracowania. 

 

Stale prowadzimy analizę występujących w procesach niezgodności, wykrytych błędów. Zebrane dane analizujemy wykorzystując dobre praktyki i metodykę zapewniającą skuteczne diagnozowanie sytuacji i skuteczną eliminację problemów. Typową praktyką jest korzystanie z diagramów Ishikawy, tworzenie raportów 8D. Nasz zespół zapewnienia jakości realizuje też inicjatywy pozwalające zapobiegać problemom jakościowym poprzez zastosowanie technik Poka Yoke, systematyczne szkolenia pracowników, przejrzyste i zrozumiałe instrukcje stanowiskowe. Dla zapewnienia optymalnych efektów nowoczesne techniki i procedury opieramy o stabilny, identyfikujący się z firmą, doświadczony i dobrze wyszkolony zespół pracowników.

 • JM elektronik sp. z o.o.

  ul. Karolinki 58
  44-100 Gliwice

  tel. 32 339 69 01
  e-mail: ems@jm.pl • Zapisz się do newslettera

 • Zakład produkcyjny

  ul. ELZAB 1 (dawniej Kruczkowskiego 39)
  41-813 Zabrze
  Polska

Script logo