Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością oraz Środowiskiem

JM elektronik sp. z o.o. zajmuje znaczącą, utrwaloną wieloletnim doświadczeniem pozycję wśród polskich dostawców produktów i usług dla branży elektroniki profesjonalnej. 

Rozwój osiągamy poprzez konsekwentne kształtowanie wizerunku firmy jako wiarygodnego i kompetentnego partnera przestrzegającego etycznych i prawnych reguł prowadzenia biznesu, ukierunkowanego na osiągnięcie sukcesu ekonomicznego i rynkowego. 

Mając świadomość konieczności ciągłego monitorowania i zapewniania potrzeb oraz oczekiwań Klientów, dbamy o staranne wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań rozwijając partnerskie relacje z zainteresowanymi stronami oparte na wzajemnych korzyściach i poszanowaniu interesów. 

Firma JM elektronik sp. z o.o. zobowiązuje się do:

 • Doskonalenia działań i ich wyników w odniesieniu do oferowanych wyrobów oraz usług przy jednoczesnym ekonomicznie uzasadnionym wykorzystaniu potencjału finansowego,
 • Wsparcia na rzecz optymalizowania warunków zabezpieczających skuteczność realizacji niniejszej polityki, w tym kreowanie kultury pracy nacechowanej świadomością i zaangażowaniem pracowników, 
 • Zachowania zgodności z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami i wymaganiami prawnymi,
 • Ochrony środowiska naturalnego podczas realizacji swojej zasadniczej działalności poprzez minimalizacji zużycia zasobów naturalnych, zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska oraz właściwego zarządzania odpadami,
 • Wymagania od naszych partnerów oraz jednostek będących członkami łańcucha dostaw zapewnienia realizacji działań mających na celu eliminację negatywnego wpływu na środowisko naturalne,
 • Szkolenia wszystkich członków zespołu, aby lepiej realizować nasze zobowiązania jakościowe oraz środowiskowe,
 • Realizacji celów poprzez systemowe podejście do jakości i środowiska obejmujące ciągłe doskonalenie Zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem zgodnie z normą ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.

 

Gliwice, 10.01.2020

Sławomir Pieszczek - Prezes Zarządu
Teresa Suchoń - Wiceprezes Zarządu

 • JM elektronik sp. z o.o.

  ul. Karolinki 58
  44-100 Gliwice

  tel. 32 339 69 01
  e-mail: ems@jm.pl • Zapisz się do newslettera

 • Zakład produkcyjny

  ul. ELZAB 1 (dawniej Kruczkowskiego 39)
  41-813 Zabrze
  Polska

Script logo