Polityka jakości

JM elektronik zajmuje znaczącą, utrwaloną wieloletnim doświadczeniem pozycję wśród polskich dostawców produktów i usług dla branży elektroniki profesjonalnej.

Rozwój osiągamy poprzez konsekwentne kształtowanie wizerunku firmy jako wiarygodnego i kompetentnego partnera przestrzegającego etycznych i prawnych reguł prowadzenia biznesu, ukierunkowanego na osiągnięcie sukcesu ekonomicznego i rynkowego.


Mając świadomość konieczności ciągłego monitorowania i zapewniania potrzeb oraz oczekiwań Klientów, dbamy o staranne wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań rozwijając partnerskie relacje z zainteresowanymi stronami oparte na wzajemnych korzyściach i poszanowaniu interesów.

Stosowany system zarządzania jakością oparty na standardach normy EN ISO 9001:2015 uznajemy za nowoczesny instrument kierowania i nadzorowania, zorientowany procesowo na spełnianie wymagań odbiorców i użytkowników oraz systematyczne doskonalenie działań i ich wyników w odniesieniu do oferowanych wyrobów przy jednoczesnym ekonomicznie uzasadnionym wykorzystywaniu potencjału finansowego. Doceniając znaczenie systemowego podejścia do działań zarządzania, deklaruję osobiste wsparcie na rzecz optymalizowania warunków zabezpieczających skuteczność realizacji niniejszej polityki, w tym kreowanie kultury pracy nacechowanej świadomością i zaangażowaniem pracowników.

 

Sławomir Pieszczek

/Prezes Zarządu/

JM elektronik sp. z o.o.

 • JM elektronik sp. z o.o.

  ul. Karolinki 58
  44-100 Gliwice

  tel. 32 339 69 01
  e-mail: ems@jm.pl • Zapisz się do newslettera

 • Zakład produkcyjny

  ul. ELZAB 1 (dawniej Kruczkowskiego 39)
  41-813 Zabrze
  Polska

Script logo