Dane kontaktowe

JM elektronik sp. z o.o.

Karolinki 58

44-100 Gliwice, Polska

tel. 32 339 69 00

fax. 32 339 69 09

.--------------------------------

Newsletter

Polityka środowiskowa

Spółka JM elektronik zobowiązała się do ochrony środowiska naturalnego podczas realizacji swojej zasadniczej działalności. W szczególności do minimalizacji zużycia energii, zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska oraz właściwego zarządzania odpadami. Wierzymy, że nasze zasadnicze cele biznesowe powinny być odnoszone do odpowiedzialności za środowisko naturalne.

To dla nas naturalny sposób myślenia.

 

Zobowiązujemy się więc do:

  • Zachowania zgodności z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami i wymaganiami prawnymi,
  • Ustalania i osiągania celów pozwalających nam zmniejszać negatywny wpływ naszej działalności na środowisko naturalne,
  • Minimalizacji zużycia energii elektrycznej, zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska, właściwego zarządzania odpadami,
  • Szkolenia wszystkich członków zespołu, aby lepiej realizować nasze zobowiązania środowiskowe,
  • Wymagania od naszych partnerów oraz jednostek będących członkami łańcucha dostaw zapewnienia realizacji działań mających na celu eliminację negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

 

W celu doskonalenia naszych metod podjęliśmy decyzję o wdrożeniu normy PN- EN ISO 14001:2015, co pomoże nam rozpatrywać na co dzień wpływ naszej działalności na środowisko naturalne oraz systematycznie identyfikować możliwości doskonalenia również pod tym kątem naszych procesów i decyzji.
 

30.04.2018

Sławomir Pieszczek

/Prezes Zarządu/

JM elektronik sp. z o.o.