Dane kontaktowe

JM elektronik sp. z o.o.

Karolinki 58

44-100 Gliwice, Polska

tel. 32 339 69 00

fax. 32 339 69 09

.--------------------------------

Newsletter

Oferta

Nasza oferta skierowana jest do producentów urządzeń elektronicznych czy też produktów zawierających zespoły elektroniki, którzy chcą koncentrować się na najważniejszych częściach biznesu, a nie na procesach standardowych. Umożliwiamy zlecenie w formie outsourcingu wszelkich zagadnień związanych z wytwarzaniem produktu.

 

Zazwyczaj realizujemy produkcję  w partiach 100 - 5 000 szt. Specjalizujemy się w wyrobach średnio i mocno skomplikowanych. Ale produkujemy również te prostsze. Każdy Klient może liczyć na indywidualne podejście mające na celu jak najlepsze zrozumienie jego potrzeb i przygotowanie odpowiedniej pod jego kątem oferty.

 

Zasadnicze korzyści biznesowe:

  • koncentracja osób zarządzających na kluczowych procesach i przewagach (zazwyczaj na R&D i marketingu)
  • obniżenie zapotrzebowania na kapitał (magazyn, proces logistyczny, inwestycje w środki produkcji, pomieszczenia produkcyjne, zaawansowany system informatyczny klasy MRP, koszty płac robotników, technologów, kontrolerów, magazynierów itd.)
  • poprawa wskaźników ekonomicznych (ROI, cykl konwersji gotówkowej, rotacja zapasów) przez lepsze wykorzystanie zasobów
  • brak problemów osobowych (niedobory fachowców na rynku pracy, fluktuacja kadr, nadmiar pracowników w czasie spowolnienia)
  • dostęp do nowoczesnych technologii bez konieczności ciągłych inwestycji w takie zasoby
  • ogromne zwiększenie elastyczności organizacji  - w zmieniającej się stale gospodarce korzyść nie do przecenia.

 

Montaż elektroniki podobnie jak logistyka są procesami standardowymi. Aby jednak mogły być prowadzone efektywnie i skutecznie muszą być bardzo dobrze planowane, zorganizowane, wyposażenie musi być intensywnie wykorzystywane, a pracownicy bardzo dobrze wyszkoleni. Wszelkie pozorne oszczędności powodują niedomaganie procesu, a w konsekwencji straty, opóźnienia, wysokie koszty.

 

Dzięki temu, że produkcja elektroniki jest naszą podstawową działalnością, koncentrujemy się właśnie na niej. Pracujemy stale na minimum dwie zmiany, często 6 dni w tygodniu. Dlatego wszelkie inwestycje jakie prowadzimy w tym obszarze przynoszą nam korzyści wynikające ze skali działalności, specjalizacji, doskonałości procesowej.